X Close

Emerging Subjects Blog

Home

Emerging Subjects of the New Economy: Tracing Economic Growth in Mongolia

Menu

“Шинэ эдийн засагт үүсч буй субъектууд” судалгааны төслийнхөний хийсэн ажиглалт, дэвшүүлсэн асуудлууд

By Lauren Bonilla, on 10 July 2017

English

 

 

“Шинээр үүсч буй субъектууд” хэмээх тус төслийн судалгааны ажил хийх үндсэн үе шат өндөрлөж бид тус тусын бүтээлээ бичих шатандаа ороод байна. Ингээд энэ хүртэлх судалгааны ажлынхаа ололт амжилт, олсон баримт сэлт, гарч ирж буй асуултуудыг эмхэтгэн та бүхэнд танилцуулж байна. Энэ материалтай та бүхэн Англи болон Монгол хэлээр манай цахим хуудаснаас танилцаж болно.

Эдгээрийг манай судалгааны багийн аль нэг гишүүний ажлын эцсийн үр дүн гэж үзэхээс илүүтэй бидний цуглуулсан мэдээ мэдээлэл, баримт сэлт бидний судлаж буй сэдвүүдтэй хэрхэн холбогдож уялдаж байгааг авч үзэн хэлэлцэж байгаа үйл явц гэх нь зүйтэй. Одоо яригдаж байгаа энэ ололт, асуудлууд манай төслийн сүүлийн үе шат хүртэл улам нарийсан гүнзгийрч боловсронгуй болно гэж найдаж байна.

 

Leave a Reply